Business Automation
Business Automation – optymalizacja procesów, zwiększająca efektywność firmy
11 minPOZOSTAŁO

Business Automation – optymalizacja procesów, zwiększająca efektywność firmy

Business Automation, czyli zastosowanie aplikacji technologicznych, które wykonują powtarzalne zadania i uwalniają pracowników do pracy o wyższej wartości pozwala firmom zwiększyć efektywność, obniżyć koszty, poprawić jakość i satysfakcję klientów oraz zdobyć przewagę konkurencyjną na rynku.

Business Automation

Projektowanie i wdrażanie procesów

Automatyzacja to nie tylko trend, to przede wszystkim realna potrzeba biznesowa. W dobie szybkich zmian i rosnącej konkurencji na rynku, firmy muszą szukać sposobów na zwiększenie efektywności działań. Business automation, czyli automatyzacja procesów biznesowych, pozwala na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy, a także na lepsze wykorzystanie zasobów i poprawę jakości usług. To konieczność, której nie można ignorować.

Jednym z trendów w dziedzinie projektowania i wdrażania procesów biznesowych jest wykorzystanie podejścia low-code/no-code. Oznacza to wykorzystanie Business Automation i zastosowanie aplikacji technologicznych, które umożliwiają automatyzację procesów biznesowych bez lub z minimalnym pisaniem kodu. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą szybciej i łatwiej tworzyć procesy biznesowe, zmniejszając koszty i zwiększając efektywność.

TUATARA, jako firma łącząca kompetencje konsultingowe i technologiczne, od lat wdraża rozwiązania, które pozwalają pracownikom nie będącymi programistami samodzielnie definiować, implementować i modyfikować procesy biznesowe. Wykorzystujemy przy tym szereg technologii, w tym sztuczną inteligencję, mechanizmy przetwarzania języka naturalnego i machine learning. AI może pomóc w automatyzacji procesów, redukcji kosztów, usprawnieniu pracy, a także zwiększeniu wydajności. Nasi klienci wykorzystują rozwiązania AI do analizy danych, generowania raportów, rozpoznawania wzorców i podejmowania decyzji biznesowych.

Automatyzacja procesów w firmie może wpłynąć między innymi na:01 - zwiększenie efektywności i jakości pracy poprzez eleminacje błędów ludzkich, przyspieszenie wykonywania zadań i ujednolicenie standardów02 - zmniejszenie kosztów operacyjnych poprzez oszczędność czasu pracowników, energii i zasobów03 - poprawę satysfakcji pracowników i klientów poprzez skrócenie czasu realizacji zamówień, dostarczenie lepszego produktu lub usługi04 - umożliwienie pracownikom skupienia się na zadaniach bardziej wartościowych i twórczych

Rozwiązania z zakresu Business Automation umożliwiają lepszą kontrolę nad procesami oraz zwiększenie jakości usług poprzez eliminację błędów wynikających z czynnika ludzkiego. Przedsiębiorstwa mogą również osiągnąć większą elastyczność w zakresie dostosowywania procesów do zmieniających się wymagań rynkowych. Automatyzacja procesów biznesowych może wpłynąć na poprawę relacji z klientami poprzez szybsze i bardziej efektywne rozwiązywanie problemów oraz lepszą komunikację.

Klienci oczekują coraz szybszych i bardziej zindywidualizowanych rozwiązań, a automatyzacja procesów biznesowych pozwala na zapewnienie wysokiej jakości usług. Bardzo dobrym przykładem na to jest wdrożenie w pełni zautomatyzowanego, cyfrowego procesu leasingu przez Santander Consumer Multirent, wiodącą instytucję finansowa, będącą częścią większej hiszpańskiej grupy Santander. Klienci mogą złożyć wniosek o leasing samochodu, zweryfikować swoją tożsamość za pomocą smartfona dzięki technikom rozpoznawania twarzy, obliczyć swoją zdolność kredytową i przeprowadzić ocenę ryzyka, aby szybko i sprawnie przetworzyć wniosek.

Automatyzacja procesów w firmie może między innymi wpłynąć na:

 • zwiększenie efektywności i jakości pracy poprzez eliminację błędów ludzkich, przyspieszenie wykonywania zadań i ujednolicenie standardów.
 • zmniejszenie kosztów operacyjnych poprzez oszczędność czasu pracowników, energii i zasobów.
 • poprawę satysfakcji klientów i pracowników poprzez skrócenie czasu realizacji zamówień, dostarczenie lepszego produktu lub usługi oraz umożliwienie pracownikom skupienia się na zadaniach bardziej wartościowych i twórczych.

Automatyzacja zarządzania dokumentami

Korzyści wynikające z Business Automation w zakresie inteligentnego obiegu dokumentów to przede wszystkim redukcja kosztów związanych z ręcznym przetwarzaniem dokumentów, skrócenie czasu potrzebnego na ich przetwarzanie oraz minimalizacja ryzyka związanych z błędami ludzkimi. To także zwiększenie bezpieczeństwa przechowywania dokumentów, co jest szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, gdy cyber zagrożenia stają się coraz poważniejsze. Wprowadzenie systemów zarządzania dokumentami pozwala na kontrolowanie dostępu do dokumentów oraz zabezpieczenie ich przed nieuprawnionym dostępem.

60% pracowników mogłoby z łatwością zaoszczędzić 30% swojego czasu dzięki automatyzacji procesów biznesowych

W jednym z tego typu wdrożeń, TUATARA przeprowadziła kompleksową implementację rozwiązania klasy Case Manager oraz archiwizowania dokumentów dla ponad 2000 użytkowników u jednego z największych ubezpieczycieli w Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach projektu, wdrożono ponad 148 procesów back-office (w tym centralną kancelarię oraz integrację z Contact Center). W efekcie, ubezpieczyciel był w stanie zwiększyć liczbę rozpatrywanych spraw do ponad 40 tys. dziennie oraz archiwizować podobną liczbę dokumentów.

System inteligentnego zarządzania dokumentami wpływa nie tylko poprawę efektywności i konkurencyjności organizacji czy oszczędności czasu. Centralizacja danych i łatwy dostęp do informacji ułatwiają pracownikom szybkie wyszukiwanie i odzyskiwanie potrzebnych dokumentów a system zapewnia zabezpieczenie informacji przed nieuprawnionym dostępem, utratą czy uszkodzeniem. Dodatkowo, automatyzacja obiegu dokumentów pozwala spełnić wymogi prawne i regulacyjne, dotyczące np. czasu przechowywania dokumentów.

Zarządzanie API

Zarządzanie interfejsami API (Application Programming Interface) polega to na zapewnieniu bezpiecznego i niezawodnego sposobu komunikacji między aplikacjami w ramach przedsiębiorstwa. Poprawa zarządzania API pozwala przedsiębiorstwom na szybszą i bardziej efektywną integrację aplikacji, a także na lepsze wykorzystanie istniejących zasobów. Trendy rynkowe w zakresie zarządzania API skupiają się na zwiększaniu otwartości i interoperacyjności między różnymi aplikacjami i systemami. Wprowadzenie narzędzi do zarządzania API pozwala na łatwiejszą integrację różnych systemów, co z kolei przekłada się na zwiększenie elastyczności i efektywności w pracy.

Efektywne wdrażanie procesów zarządzania API jest obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Wynika to między innymi z liczby aplikacji własnych, z których korzystają firmy, ale też coraz większego ucyfrowienia społeczeństwa i popularności tzw. API Economy – modelu biznesowego, w którym firmy wybierają spośród portfela publicznych i prywatnych API, rozwijając na ich podstawie własne usługi. Często udostępnienie API wynika wprost z przepisów prawa – tak jak było to z dyrektywą PSD2. TUATARA była jednym z pionierów wdrażania tego rozwiązania w Polsce, zapewniając zgodność z przepisami działającym w Polsce bankom, między innymi Alior Bank czy Raiffeisen Polbank. Michał Żuchowski
Head of Services, TUATARA

Kilka powodów, dla których warto wdrożyć w firmie rozwiązanie API management

 • Ułatwienie integracji danych i funkcjonalności między różnymi systemami i aplikacjami
 • Poprawa doświadczenia klientów poprzez dostarczanie spersonalizowanych i wielokanałowych rozwiązań
 • Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności poprzez wykorzystywanie nowych technologii
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności danych poprzez stosowanie odpowiednich polityk i protokołów
 • Oszczędność czasu i zasobów poprzez eliminację ręcznych i powtarzalnych zadań związanych z API

Zobacz też, jak innowacyjna platforma Fintin rewolucjonizuje usługi finansowania, dzięki wykorzystaniu API Economy i rozwiązań chmurowych, oferując niezawodne i elastyczne świadczenie usług finansowania w przestrzeni cyfrowej.

Rozwój i utrzymanie usług integracyjnych

Rozwój i utrzymanie usług integracyjnych to kluczowy element automatyzacji procesów biznesowych. Polega to na tworzeniu i utrzymywaniu usług, które pozwalają na integrację różnych aplikacji i systemów w ramach przedsiębiorstwa oraz skuteczniejsze wdrażanie usług zewnętrznych. Poprawa usług integracyjnych pozwala na szybszą i bardziej efektywną wymianę informacji między systemami oraz na lepsze wykorzystanie istniejących zasobów.

Obecnie, trendy rynkowe w zakresie rozwoju i utrzymania usług integracyjnych skupiają się na wykorzystaniu technologii chmurowych oraz na umożliwieniu łatwego i szybkiego tworzenia integracji w oparciu na wzorcach i modelach integracyjnych. Wraz z rozwojem chmury, przedsiębiorstwa mają dostęp do szerokiej gamy usług integracyjnych, które pozwalają na szybkie i efektywne wdrożenie procesów integracyjnych.

Doskonałym przykładem na to, w jaki sposób Business Automation może przyczynić się do polepszenia wyników finansowych firmy jest wykorzystanie modeli sztucznej inteligencji i machine learning do analizy danych oraz ich automatycznego przetwarzania. Dla przykładu, kilka lat temu, TUATARA wraz z jednym z największych ubezpieczycieli w Europie Środkowo-Wschodniej, rozwinęła system identyfikacji fałszywych roszczeń medycznych. Modele AI/ML zweryfikowały ponad 12 mln rekordów, wykrywając ponad 6 tys. potencjalnych fałszywych roszczeń, co wprost przekładało się na około 5 milionów EURO oszczędności dla ubezpieczyciela. Krzysztof Goworek
CEO, TUATARA

Business Automation i optymalizacja przepływów pracy

Myśląc o automatyzacji w firmie nie można zapomnieć o optymalizacji przepływów pracy, w tym procesów, takich jak te związane z zarządzaniem projektami, związane z zamówieniami czy obsługą klientów. Automatyzacja pozwala na zwiększenie wydajności i redukcję kosztów, a także na poprawę jakości usług. Tego typu rozwiązania znaczne przyspieszają procesy w firmie oraz redukują koszty związanie z wykonywaniem zadań przez pracowników. Ich efektywna implementacja wprost przyczynia się także to poprawy komunikacji między poszczególnymi działami organizacji.

97% decydentów IT twierdzi, że automatyzacja procesów jest niezbędna dla transformacji cyfrowej

Obecnie, w zakresie automatyzacji przepływów pracy warto skupić się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji oraz integracji z systemami biznesowymi. Możliwe stało się stworzenie systemów, które są w stanie samodzielnie dokonywać pewnych decyzji, co znacznie przyspiesza procesy i redukuje czas potrzebny na wykonywanie zadań. W połączeniu z integracją z systemami biznesowymi, automatyzacja przepływów pracy umożliwia pełniejszy wgląd w procesy zachodzące w firmie oraz pozwala na bardziej efektywne zarządzanie zadaniami.

Automatyzacja przepływów pracy pozwala również na zmniejszenie błędów ludzkich, co z kolei przekłada się na zwiększenie jakości usług i poprawę wizerunku firmy.

Projekt i implementacja architektury SOA

SOA (Service Oriented Architecture) to podejście projektowe, które polega na tworzeniu usług jako niezależnych jednostek, które można łatwo integrować w ramach przedsiębiorstwa – dzięki temu organizacja szybciej reaguje na zmieniające się wymagania rynku. rojekt i implementacja architektury SOA to ważny element w automatyzacji procesów biznesowych; umożliwia łatwe i szybkie tworzenie nowych usług i mikroserwisów oraz ich łączenie w różnych kontekstach, a w efkecie dostosowywanie aplikacji do konkretnych potrzeb biznesowych. To także łatwe wdrażanie i skalowanie aplikacji, co przekłada się na oszczędność czasu i kosztów związanych z zarządzaniem aplikacjami.

Ponad 50% organizacji planuje włączenie wykorzystania technologii AI i automatyzacji w 2023

Przykładem skutecznego wdrożenia SOA jest projekt, prowadzony wdrożony przez TUATARA w Byblos Bank, dużym banku działającym na Bliskim Wschodzie oraz niektórych krajach europejskich (Belgia, Francja i Wielka Brytania). Najważniejszą potrzebą było wprowadzenie rozwiązania, które ułatwi rozwój i utrzymanie usług integracyjnych, usprawni procesy biznesowych, zwiększy przejrzystość i umożliwi rozróżnienie reguł decyzji biznesowych. Bankowi zależało również na stworzeniu podwalin systemu, który zautomatyzuje procesy pożyczki bankowej. TUATARA dostarczyła bankowi projekt nowej magistrali integracyjnej (IBM IB), zarówno na poziomie logicznym, jak i fizycznym, wraz z komponentem ODM (Operational Decision Manager). Zbudowaliśmy także środowisko programistyczne i zmigrowaliśmy z poprzedniej magistrali (WebSphere EB) ponad 100 usług. W ramach drugiego projektu, prowadzonego równolegle przez TUATARA, skupiono się na rozwoju procesu biznesowego poszczególnych pożyczek.

Wdrożenie SOA pozwoliło bankowi na:

 • Usprawnienie procesów biznesowych i integracyjnych
 • Zwiększenie przejrzystości i elastyczności w zarządzaniu usługami
 • Poprawę wydajności oraz redukcję kosztów utrzymania i rozwoju usług integracyjnych
 • Automatyzację procesu pożyczki bankowej i zwiększenie efektywności operacyjnej

W TUATARA przeprowadzamy również ocenę dojrzałości do wdrożenia SOA, opierając się między innymi na metodologii OSIMM (Open Group Service Integration Maturity Model). Na tej bazie przygotowujemy plan rozwoju usług i systemów informatycznych. Proces ten nie jest długotrwały, nawet w dużych organizacjach. Dla przykładu, w jednym z czołowych banków Kataru – Ahlibanku – zajęło nam to niecały miesiąc.

Business Automation w TUATARA

Business Automation to nie tylko trend, ale także konieczność w dzisiejszym świecie biznesu. Warto więc zwrócić uwagę na kluczowe obszary, takie jak wymienione projektowanie i wdrażanie procesów, zarządzanie dokumentami, zarządzanie API, rozwój i utrzymanie usług integracyjnych, automatyzacja i optymalizacja przepływów pracy oraz projekt czy implementacja architektury SOA. Przedsiębiorstwa, które chcą osiągnąć sukces w dzisiejszym rynku, powinny przyjrzeć się swoim procesom biznesowym i rozważyć automatyzację w celu poprawy wydajności i efektywności.

W TUATARA pomagamy klientom zrozumieć korzyści, wynikające z automatyzacji procesów w zakresie zarządzania API. Umożliwiają one łatwiejsze i szybsze wprowadzanie zmian w systemie, co jest szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, gdy tempo zmian na rynku jest bardzo wysokie. Dzięki integracji różnych systemów, przedsiębiorstwa mogą również uzyskać pełniejszy wgląd w całość biznesu oraz zwiększyć jakość swoich usług. Pomagamy projektować i automatyzować procesy, wdrażać inteligentne zarządzanie dokumentami i ich obieg w firmie, optymalizować przepływy pracy. TUATARA pomoże też Twojej firmie projektować i integrować usługi i mikrousługi w ramach architektury SOA.

Spodobało Ci się?