e-leasing day 5.0
TUATARA na konferencji e-Leasing Day 5.0: rewolucja w eLeasingu
6 minPOZOSTAŁO

TUATARA na konferencji e-Leasing Day 5.0: rewolucja w eLeasingu

Podczas e-Leasing Day 5.0 rozmawialiśmy o tym, jak z perspektywy klientów wyglądać powinna cyfryzacja procesu leasingowego. Eksperci z firmy TUATARA, podzielili się swoją wizją na temat potencjalnego wpływu technologii ChatGPT na komunikację z klientem leasingowym oraz tym, jak najnowsze technologie branży kosmicznej mogą służyć leasingowi w Polsce.

e-leasing day 5.0

Panel dyskusyjny – odpowiedzi na cyfrowe oczekiwania klientów

Konferencja e-Leasing Day 5.0 to coroczne spotkanie branży leasingowej, przyciągające czołowe firmy z branży. Celem wydarzenia jest dyskusja na temat najnowszych trendów w cyfryzacji, wymiana doświadczeń związanych z implementacją nowych technologii oraz debata na temat korzyści i potencjalnych problemów związanych z procesem digitalizacji. W tym roku nasz udział w konferencji otworzył panel dyskusyjny na temat cyfrowych oczekiwań klientów z udziałem Pawła Pacha (Prezes Zarządu PKO Leasing), Krzysztofa Kowalewskiego (Wiceprezes Zarządu Santander Leasing), Macieja Kijo (Wiceprezes Zarządu Pekao Leasing) oraz Krzysztofa Goworka (CEO, TUATARA). Dyskusję moderowała Prezes Zarządu Związku Polskiego Leasingu, Monika Constant. 

Panel był kontynuacją wcześniejszej dyskusji na temat oczekiwań klientów w obszarze digitalizacji. Rozmawialiśmy o tym, jakie rozwiązania wypracowała branża, nad czym pracuje oraz jakie przeszkody utrudniają cyfryzację usług leasingowych.  

Bezpieczeństwo transakcji czy to w bankowości, ale także ubezpieczeniach czy e-commerce zawsze jest wyzwaniem. Jednak to wyzwanie branże pokrewne dla leasingu już dawno adresują. Nie widzę problemu, aby także branża leasingowa sobie z nim poradziła. Narzędzia, które proponujemy zapewniają bezpieczeństwo transakcji, są wykorzystywane przez banki, spełniają wymogi KNF. Istotny jest fakt, że technologia już dziś wspiera branżę leasingową w zakresie analizy ryzyka, procesów KYC, następuje wymiana informacji z biurami informacji kredytowej, a platformy finansowe są z tymi biurami zintegrowane. To się dzieje. KRZYSZTOF GOWOREK
CEO, TUATARA

Krzysztof podkreślił też, że klienci firm leasingowych oczekują takich samych procesów i takiego samego poziomu obsługi, z jakimi spotykają się w wypadku bankowości elektronicznej czy zakupów w e-commerce. Jako przeszkody w przyspieszeniu transformacji cyfrowej branży paneliści wymienili między innymi formę dokumentową przy podpisywaniu umów, niedostosowane do standardów XXI wieku narzędzia do e-rejestracji dla firm leasingowych czy masowy i brak bezpośredniego dostęp do bazy CEPiK.

Czy ChatGPT zrewolucjonizuje komunikację z klientem?

Podczas pierwszego wystąpienia, Marcin Majka, Product Owner Fintina w firmie TUATARA zaprezentował zgromadzonym wpływ, jaki technologia ChatGPT może mieć na komunikację z klientami. Marcin zwrócił uwagę na rosnącą rolę automatyzacji kognitywnej w przyszłości. Przyszłość automatyzacji, jak zauważył, zmierza w kierunku inteligentnej automatyzacji, która może naśladować procesy kognitywne. Technologia AI, która jest w stanie uczyć się i proponować rozwiązania optymalizacyjne, zastąpi manualne „kliknięcia” botami rozumiejącymi język naturalny, podejmującymi decyzje w oparciu o zadane reguły i potrafiącymi zaproponować odpowiednie rozwiązanie. Wszystko w ramach naturalnej rozmowy, niemal identycznej do tej, którą klient może poprowadzić z konsultantem.

Marcin podkreślił też, że automatyzacja obsługi klienta w oparciu o kontekst realizowanego procesu pozwala na obsługę złożonych dokumentów dzięki własnym modelom AI i machine learning, wspierając pracowników poprzez obsługę wielu złożonych procesów jednocześnie. Ponad 90% rozpoznawanych wiadomości, optymalizacja kosztów, dzięki możliwości wdrożenia w chmurze, które obniża koszty licencyjne, integracja procesów w ramach obecnego ekosystemu IT, zmniejszenie kosztów obsługi produktu finansowego, wyręczenie zespołu w powtarzalnych zadaniach – to wszystko korzyści płynące z automatyzacji obsługi klienta.

Jak kosmos może służyć leasingowi w Polsce?

Z kolejną prezentacją wystąpił Artur Nowakowski, ekspert TUATARA w zakresie analityki danych i technologii kosmicznych. Artur przedstawił innowacyjne spojrzenie na możliwości wykorzystania analizy zdjęć satelitarnych w sektorze leasingowym w Polsce. Wskazał, że mogą one służyć leasingowi poprzez dostarczanie danych, które pomagają w prognozowaniu i monitorowaniu np. zapotrzebowania na samochody osobowe, maszyny rolnicze czy sprzęt gospodarstwa wiejskiego. Dzięki analizie zdjęć satelitarnych, firmy leasingowe mogą lepiej szacować również zapotrzebowanie na swoje usługi.

Artur Nowakowski przedstawił również przykłady wykorzystania zdjęć z satelitów w różnych, często nieoczywistych zakątkach świata. Wskazał na studia przypadków, takie jak projekt, który wykorzystuje dane satelitarne do pomiaru plonów z kosmosu. Analiza zdjęć satelitarnych dostarcza wartościowych informacji, które mogą pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji w sektorze leasingowym.

Kognitywna obługa procesu czy kognitywna automatyzacja?

Podczas konferencji mieliśmy też zaszczyt poprowadzić merytoryczny warsztat, podczas którego Tomasz Rzeźniczak, CEO, 4Semantics (firma z grupy TUATARA) oraz Marcin Majka, Product Owner Fintina, omówili, jak może wyglądać proces wdrożenia kognitywnej automatyzacji w branży leasingowej. Pokazali jak wykorzystanie sztucznej inteligencji, technologii kognitywnych i naturalnego przetwarzania języka może nie tylko przyspieszyć procesy w firmie, ale także znacząco zredukować koszty.

Wspólnie z uczestnikami zastanawialiśmy się, gdzie w organizacjach zachodzą procesy, które mogą skorzystać z technologii kognitywnych. Dyskutowaliśmy, jak kognitywna automatyzacja przewyższa tradycyjne procesy RPA, od modelowania wybranych procesów biznesowych, aż po proces budowy automatyzacji rozumienia dokumentów. Wprowadziliśmy uczestników w świat sztucznej inteligencji, rozumienia języka naturalnego oraz uczenia maszynowego, podkreślając jednocześnie jakie korzyści biznesowe niesie za sobą implementacja kognitywnej automatyzacji. Zgromadzeni na warsztatach specjaliści mieli okazję przekonać się, że kognitywne technologie i sztuczna inteligencja niosą ze sobą konkretne wartości biznesowe i mogą pomóc w budowaniu przewagi konkurencyjnej.

TUATARA – cyfryzacja branży leasingowej

Rozmowy z praktykami leasingu zawsze dostarczają cennych informacji, które pomagają nam lepiej zrozumieć potrzeby sektora. Te interakcje są kluczowe dla naszej pracy, ponieważ pozwalają nam dostosować nasze rozwiązania do rzeczywistych potrzeb klientów. Wierzymy, że dzięki naszemu podejściu, jesteśmy w stanie przewidzieć i zaspokoić oczekiwania zarówno firm leasingowych, jak i ich klientów.

Konferencja e-Leasing Day 5.0 była kolejną okazją do spotkania i wymiany myśli z ekspertami z branży leasingowej. Między innymi dzięki temu jesteśmy w stanie tworzyć innowacyjne rozwiązania, które nie tylko spełniają, ale często przekraczają oczekiwania wszystkich uczestników procesu leasingowego. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapisami naszych prezentacji.

Także, zachęcamy do obejrzenia naszych prezentacji z poprzedniej edycji e-Leasing Day.

Spodobało Ci się?

Może Cię zainteresuje