e-leasing day 6.0
TUATARA na konferencji e-Leasing Day 6.0: personalizacja i digitalizacja usług leasingowych
5 minPOZOSTAŁO

TUATARA na konferencji e-Leasing Day 6.0: personalizacja i digitalizacja usług leasingowych

Konferencja e-Leasing Day 6.0 po raz kolejny zgromadziła wiodących przedstawicieli branży leasingowej, którzy byli chętni podzielić się wiedzą, doświadczeniami i wizjami dotyczącymi przyszłości tego sektora. Wiodącymi tematami w tym roku była personalizacja i digitalizacja procesów leasingowych. Podczas swojego wystąpienia, Marcin Majka, Product Owner Fintina, zaprezentował sposób na wykorzystanie modelu “pay-as-you-go” w e-leasingu oraz jego wpływ na gospodarkę cyrkularną.

e-leasing day 6.0

Zrozumienie potrzeb klientów leasingowych

e-Leasing Day to wydarzenie, które dostarcza najświeższych informacji o aktualnych trendach oraz przyszłości branży leasingowej. Ta edycja była wyjątkowa, głównie z okazji 30. rocznicy działalności Związku Polskiego Leasingu. TUATARA, jako główny partner konferencji, z dumą obserwuje rozwój tej inicjatywy. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać branżę leasingową w poszukiwaniu rozwiązań, mogących ją doskonalić. 

W tym roku wydarzenie było podzielone na trzy główne części. 

  • Pierwsza część konferencji skupiła się na klientocentrycznym podejściu w branży leasingowej. Wyniki badań dotyczących oceny i potrzeb klientów w zakresie cyfryzacji procesu udowodniły, jak istotny jest wysoki poziom wskaźnika NPS (Net Promoter Score) oraz pozytywne rekomendacje leasingu jako formy finansowania. Prelegenci omówili również zarówno pozytywne, jak i negatywne strony Customer Experience (CX) oraz zaprezentowali przykładowe metody projektowania doświadczeń klienta.
  • Druga część poświęcona była najnowszym trendom w branży leasingowej, takich jak hiperpersonalizacja, mobilność oraz platformy sprzedaży samochodów online. Przedstawiono również projekt wypracowania wizji przyszłości dla usług leasingowych, który eksperci zrealizują wspólnie z młodzieżą.
  • Na koniec poruszono temat digitalizacji procesów w branży leasingowej. Omawiano kwestie związane z cyfrowym ustawieniem procesu sprzedaży leasingu, personalizacją produktu oraz zdalną identyfikacją klientów. Zwrócono też uwagę na zmiany legislacyjne, takie jak e-Rejestracja pojazdów, która będzie nowością dla firm leasingowych. Konferencję zamknęła prezentacja o Generatywnej Rewolucji w branży leasingowej, która zapoczątkowała dyskusję na temat szans i zagrożeń, płynących z rozwiązań AI. 

“Pay-as-you-go” i circular economy w e-leasingu

Podczas swojej prezentacji Marcin Majka przybliżył nowatorskie podejście do procesu przygotowywania ofert w leasingu, opierające się na koncepcji „pay-as-you-go”. Pozwala ona stworzyć ofertę dopasowaną do indywidualnych potrzeb klienta, elastyczną i dostosowującą się do ich zmieniających się potrzeb. Wykorzystuje się do tego odpowiednie dane w celu personalizacji ofert oraz usprawnienia procesów biznesowych.

e-leasing day 6.0

Modele językowe sztucznej inteligencji automatyzują proces wczytywania danych do systemu, co jest przydatne zwłaszcza w przypadku dużego wolumenu danych, powtarzalnych operacji i złożonych dokumentów. Korzystając z archiwalnych danych, można łatwo dostosować ofertę finansowania, uwzględniając nie tylko zewnętrzne kryteria, ale także własne dane i doświadczenia. Dodatkowo, dzięki zgromadzonej wiedzy o potencjalnych klientach, można uwzględnić ich zaangażowanie i parametry finansowe, jeszcze przed podjęciem decyzji o finansowaniu.

Wizja przyszłości w branży finansowej, a szczególnie w branży leasingowej, kryje się w umiejętności strategicznego wykorzystania posiadanych zasobów. Kluczowym zagadnieniem staje się optymalizacja procesów w celu pełnego wykorzystania istniejących zasobów. Spółki leasingowe dysponują bogatym zbiorem danych, które mogą być fundamentem dla wdrażania innowacyjnych modeli biznesowych. Marcin Majka
Product Owner Fintin, TUATARA

Marcin zaprezentował szczegółową analizę procesu finansowania, zwracając uwagę na doświadczenie klienta na każdym etapie. Wynika z niej, że ważne jest nie tylko techniczne przeprowadzenie transakcji, ale także budowanie trwałych relacji z klientami. Dlatego też optymalizacja każdego etapu procesu jest tak istotna, żeby przynosić wartość zarówno dla klienta, jak i dla organizacji finansującej.

Koncepcja „pay-as-you-go” to przyszłościowa alternatywa dla tradycyjnych modeli leasingowych. Propozycja raty dynamicznej, opartej na danych o użytkowaniu pojazdu, może być atrakcyjną opcją dla klientów. Dodatkowo, wykorzystanie sztucznej inteligencji do automatyzacji procesów może przyspieszyć i usprawnić cały proces leasingu.

Marcin poruszył też temat gospodarki cyrkularnej w leasingu. Według niego w przyszłości remarketing będzie opierał się na obserwacji zachowań użytkowników i nowych możliwościach dla nowych klientów. Dlatego też modele subskrypcyjne i „pay-as-you-go” mogą być kluczowe dla promowania gospodarki cyrkularnej poprzez efektywne wykorzystanie zasobów.

TUATARA odpowiada na wymagania branży leasingowej

Konferencja e-Leasing Day 6.0 była doskonałą platformą do wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z przyszłością branży leasingowej. Nowatorskie podejścia do ofertowania, wykorzystanie danych i sztucznej inteligencji, oraz promowanie gospodarki cyrkularnej były głównymi tematami dyskusji, które wskazują kierunek rozwoju tej branży w nadchodzących latach.

W TUATARA potrafimy spojrzeć w przyszłość, identyfikując wyzwania digitalizacji i pomagając biznesom w ich rozwiązaniu. Wykorzystując potencjał sztucznej inteligencji oraz analizy danych, wspieramy innowacyjne podejścia do ofertowania, skupione na personalizacji i poprawie doświadczenia klienta. Wdrażamy nowoczesne technologie oraz promujemy gospodarkę cyrkularną, będące przyszłością branży leasingowej.

Spodobało Ci się?

Może Cię zainteresuje