Odpowiedź na cyfrowe oczekiwania klientów – perspektywa branży leasingowej

Obejrzyj interesujący panel dyskusyjny na temat reagowania na cyfrowe oczekiwania klientów, z udziałem Krzysztofa Goworka, CEO w firmie TUATARA. Panel miał na celu zbadanie, w jaki sposób nowoczesne technologie kształtują przyszłość branży leasingowej oraz jakie korzyści i wyzwania stawiają przed uczestnikami rynku.

W TYM VIDEO:
  • Perspektywa wykorzystania technologii w dzisiejszym świecie
  • Bezpieczeństwo danych, wnioski i perspektywy na przyszłość
  • Speaker:
Krzysztof Goworek

Krzysztof Goworek

CEO, TUATARA

Perspektywa wykorzystania technologii w dzisiejszym świecie 

Krzysztof Goworek rozpoczął od podkreślenia, że w dzisiejszych czasach technologia stała się bardziej dostępna i przystępna cenowo, otwierając nowe możliwości dla branży leasingowej. Mówił o długiej drodze cyfryzacji, którą przeszły już banki i o tym, jak wpłynęła ona na obecny kształt branży leasingowej. Wyraził przekonanie, że cyfryzacja nie jest już takim wyzwaniem jak wcześniej, a raczej fascynującą szansą na rozwój dla wszystkich uczestników rynku. 

Cyfrowe oczekiwania klientów w leasingu: Bezpieczeństwo danych, wnioski i perspektywy na przyszłość 

Bezpieczeństwo danych to jeden z kluczowych tematów dyskusji. Krzysztof zwrócił uwagę na obecne regulacje, zwłaszcza dotyczące korzystania z usług chmurowych i ochrony danych, które często pochodzą od banków – liderów w tym obszarze. Podkreślił, że nowoczesne technologie mogą pomóc zminimalizować ryzyka i zapewnić bezpieczeństwo, a odpowiednia cyfryzacja może również przyczynić się do obniżenia kosztów operacyjnych. 

Na koniec panelu wszyscy uczestnicy zgodzili się, że cyfryzacja przyniesie korzyści wszystkim stronom zaangażowanym w branżę leasingową. Szybszy, łatwiejszy i bezpieczniejszy dostęp do usług przyciągnie klientów, a obniżenie kosztów operacyjnych firm leasingowych zwiększy konkurencyjność na rynku. Podsumowując, uczestnicy zgodzili się, że cyfryzacja jest nieunikniona, a firmy leasingowe muszą aktywnie wdrażać nowe technologie, aby dostosować się do nowoczesnych wymagań klientów i osiągnąć sukces w przyszłości. 

Bezpieczeństwo transakcji czy to w bankowości, ale także ubezpieczeniach czy e-commerce zawsze jest wyzwaniem. Jednak to wyzwanie branże pokrewne dla leasingu już dawno adresują. Nie widzę problemu, aby także branża leasingowa sobie z nim poradziła. Narzędzia, które proponujemy zapewniają bezpieczeństwo transakcji, są wykorzystywane przez banki, spełniają wymogi KNF. Istotny jest fakt, że technologia już dziś wspiera branżę leasingową w zakresie analizy ryzyka, procesów KYC, następuje wymiana informacji z biurami informacji kredytowej, a platformy finansowe są z tymi biurami zintegrowane. To się dzieje.  Krzysztof Goworek
CEO, TUATARA

W TYM VIDEO:
  • Perspektywa wykorzystania technologii w dzisiejszym świecie
  • Bezpieczeństwo danych, wnioski i perspektywy na przyszłość
  • Speaker:
Krzysztof Goworek

Krzysztof Goworek

CEO, TUATARA
Spodobało Ci się?

Może Cię zainteresuje