Kosmos x Leasing x ESG – połącz kropki

Artur Nowakowski, Earth Observation Lead w firmie TUATARA, opowiadał o wykorzystaniu danych z obserwacji Ziemi, szczególnie pochodzących z satelitów, w branży leasingowej. W trakcie prezentacji przedstawił różnorodne zastosowania danych z obserwacji Ziemi w branży leasingowej, pokazując ich potencjał w poprawie podejmowania decyzji, ocenie ryzyka i rozwoju produktów. 

W TYM VIDEO:
  • Zastosowanie danych satelitarnych w branży leasingowej
  • Zalety dla branży leasingowej
  • Speaker:
Artur Nowakowski

Artur Nowakowski

Earth Observation Lead

Zastosowanie danych satelitarnych w branży leasingowej 

Artur podkreślał znaczny wzrost liczby satelitów, zaznaczając, że obecnie na orbicie znajduje się ponad 8000, z czego 5000 to satelity aktywne, w tym satelity telekomunikacyjne i obserwacyjne Ziemi. Omawiał też różne zastosowania danych satelitarnych w dzierżawie, skupiając się na segmentach takich jak: lekkie i ciężkie pojazdy, maszyny rolnicze i nieruchomości. 

Artur wyjaśniał, że dane satelitarne mogą być wykorzystane do monitorowania ruchów floty, przewidywania warunków drogowych i oceny stanu rolnictwa. Na przykładzie obrazowania satelitarnego pokazywał, jak może ono pomóc prognozować plony rolnicze, umożliwiając firmom leasingowym przewidywanie zapotrzebowania na maszyny rolnicze i udzielanie porad klientom.  

Kosmos x Leasing x ESG: Zalety dla branży leasingowej  

Dodatkowo, wspominał również o wykorzystaniu danych satelitarnych w ocenie przewidywalności spłat, ponieważ zebrane informacje mogą przyczynić się do modelowania ryzyka i oceny zdolności do spłaty kredytu. Artur kilkakrotnie mówił o tym, że dane satelitarne są wiarygodnym i spójnym źródłem informacji, oferującym kompleksowe dane na dużych obszarach. 

Jeżeli chodzi o główne segmenty, czyli pojazdy lekkie, pojazdy ciężkie, to znane są już zastosowania baterii telekomunikacyjnych czy monitorowania floty. Do tego dochodzą też możliwości monitorowania stanu jezdni, na przykład stanu dróg. Z drugiej strony mamy też sektor maszyn i urządzeń rolniczych. I tutaj możemy mówić również o wielu zastosowaniach i wielu danych, które pochodzą z satelitów, a są przydatne do oceny ryzyka czy budowania modeli w branży leasingowej.  Artur Nowakowski
Earth Observation Lead at TUATARA

W TYM VIDEO:
  • Zastosowanie danych satelitarnych w branży leasingowej
  • Zalety dla branży leasingowej
  • Speaker:
Artur Nowakowski

Artur Nowakowski

Earth Observation Lead
Spodobało Ci się?

Może Cię zainteresuje